Kolejna Konferencja ETICS za nami

12 maja 2022

Kolejna, VIII Międzynarodowa Konferencja ETICS właśnie dobiega końca. Przed uczestnikami jeszcze trochę rozrywki i integracji, a za nimi dwa dni obrad o ważnych dla branży kwestiach. W piątek odbędzie się jeszcze walne zgromadzenie członków SSO. Jak czytamy na stronie Konferencji – ponad sześćdziesiąt lat stosowania ETICS jednoznacznie pokazało, że jest to dobre rozwiązanie w różnych […]

Kolejna, VIII Międzynarodowa Konferencja ETICS właśnie dobiega końca. Przed uczestnikami jeszcze trochę rozrywki i integracji, a za nimi dwa dni obrad o ważnych dla branży kwestiach. W piątek odbędzie się jeszcze walne zgromadzenie członków SSO.

Jak czytamy na stronie Konferencji – ponad sześćdziesiąt lat stosowania ETICS jednoznacznie pokazało, że jest to dobre rozwiązanie w różnych warunkach klimatycznych. Czynniki, które mogą wpłynąć na pogorszenie właściwości termoizolacyjnych ocieplenia są dobrze znane. Producenci w sposób ciągły rozwijają ETICS aby spełniły rosnące oczekiwania klientów i zmieniające się wymagania techniczne i prawne. A mimo to branża napotyka trudności.

Konferencja ETICS – problemy

Mimo, że systemy ETICS stosuje się powszechnie już od dawna w krajach UE, to do dziś nie powstała odpowiednia norma europejska. Taka norma mogłaby być podstawą oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP).

Przed jakimi problemami staje dziś branża izolacji? Warto przyjrzeć się problemom, które pokazały się wyraźniej po dwóch latach pandemii. Stan środowiska, kryzys energetyczny i klimatyczny napełniają coraz mocniejszym niepokojem i nakazują przygotowywać się do nadciągających zmian. Ponadto wciąż zmieniają się wymagania prawne, a co za tym idzie – oczekiwania inwestorów i klientów. Kilka miesięcy temu, gdy planowano Konferencję, nikt nie przewidywał, że obrady toczyć się będą w trakcie wojny tuż za wschodnią granicą Polski. Ta sytuacja również rodzi problemy, którym trzeba się przyglądać.

W trakcie Konferencji wysłuchać można było kilkunastu prelekcji.

Jak zwykle wśród uczestników byli przedstawiciele ARBETu. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO jest organizacją branżową polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń.

Stowarzyszenie ma na celu upowszechnianie kompletnych rozwiązań technologicznych ETICS o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy Stowarzyszenia wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

SSO jest już pełnoletnie – tj. działa od 18 lat. Wewnątrz organizacji istnieją wyspecjalizowane robocze grupy tematyczne. Ich zadaniem jest wprowadzanie w życie zadań postawionych przed Stowarzyszeniem. Owocem tych działań są m.in fachowe opracowania:

  • Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych
  • Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń.

Edukacyjna działalność SSO koncentruje się na merytorycznym przygotowywaniu szkoleń z zakresu stosowania i eksploatacji systemów ociepleń. Również na udziale w prelekcjach dla różnych grup odbiorców zainteresowanych tą tematyką, a także przygotowywaniu eksperckich artykułów do prasy branżowej i gospodarczej. Organizacja skupia 31 firm produkujących kompletne systemy ociepleń ścian zewnętrznych oraz producentów materiałów uzupełniających. W gronie członków SSO są także dwa inne branżowe stowarzyszenia, w tym PSPS (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu).

ARBET jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Arbet | Prawdziwy styropian