Bloki styropianowe

W swojej ofercie produkcyjnej ARBET posiada również bloki styropianowe. Zalety styropianu jako materiału izolacyjnego są powszechnie znane. Jednak styropian posiada jeszcze inne unikalne cechy czyniące z niego wyjątkowy materiał, który znalazł zastosowanie
w budownictwie, drogownictwie i w pracach betonowych.

Masa styropianu, 100 razy mniejsza od masy gruntu daje stokrotnie mniejsze naciski na podłoże o mniejszej nośności, a jego sprężystość umożliwia powrót do pierwotnej postaci po obciążeniu nie przekraczającym granicy plastyczności.

W drogownictwie styropian znajduje zastosowanie:

 • do budowy nasypów komunikacyjnych na słabych podłożach (torfy, muły);
 • do budowy nasypów komunikacyjnych obok istniejących obiektów, w których podłoże fundamentów nie może być dodatkowo obciążone;
 • do przebudowy nasypów komunikacyjnych, które doznają nadmiernych osiadań. Zastąpienie części gruntu styropianem skutecznie odciąża podłoże;
 • do odciążenia nasypów przemieszczających się, np. osuwiska;
 • przy poszerzaniu nasypów drogowych zatopionych w ściśliwym podłożu.

Wykorzystanie styropianu w drogownictwie zainicjowało laboratorium budownictwa drogowego w Norwegii. Ostatnie lata, to rozwój tej technologii i masowe wdrożenia w wielu krajach Europy (Norwegia, Francja, Szwecja).

Natomiast w mostownictwie może być stosowany:

 • do budowy lekkich przyczółków mostowych na słabonośnym podłożu;
 • do wypełniania nasypu za przyczółkami, których podłoże nie powinno być obciążane gruntem;
 • do wypełniania nasypu za przyczółkami, których nie można obciążać parciem poziomym gruntu;
 • do zapełniania przestrzeni nad sklepieniem mostów łukowych, np. przy okazji remontu i podwyższenia klasy drogi;
 • do formowania „pustek” w masywnych konstrukcjach betonowych;
 • do wymiany zasypki gruntowej na styropian i ,,odciążania” konstrukcji oporowych przeciążonych siłami poziomymi.

Ponadto styropian wykorzystywany jest w pracach betonowych:

 • do formowania wnęk, gniazd, bruzd, kanałów lub otworów w betonowych i żelbetonowych konstrukcjach;
 • jako formy jednorazowego użycia do odlewania betonowych elementów lub kształtowania złożonej faktury;
 • do wytwarzania przestrzeni dla dylatacji między betonowymi elementami oraz w ochronie budowli przed skutkami mrozu:
 • do formowania warstwy izolacyjnej chroniącej grunty zagrożone wysadzinami przed przemarzaniem;
 • do osłony termicznej drenażu pod umocnieniem skarpy lub stoku (np. pod natryskiem betonowym gruntu gwoździowanego);
 • do wytwarzania mieszanek żywico-gruntowo-styropianowych lub betonu z okruchami styropianu jako warstw mrozochronnych.

Korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie styropianu w powyższych zastosowaniach są wymierne. Pozwalają na oszczędność czasu oraz pieniędzy.
Z uwagi na to, że jakość styropianu produkowanego przez ARBET znacznie przekraczają wymagane normy nadaje się on bardzo dobrze do wymienionych zastosowań.

Arbet | Prawdziwy styropian