VII Międzynarodowa Konferencja ETICS za nami

16 września 2021

Nieco się przesunęła VII Międzynarodowa Konferencja ETICS, ale udało nam się w niej wziąć udział. O czym dyskutowało w tym roku środowisko związane z systemami ociepleń?

Nieco się przesunęła VII Międzynarodowa Konferencja ETICS, ale udało nam się w niej wziąć udział. O czym dyskutowało w tym roku środowisko związane z systemami ociepleń?

W Ożarowie Mazowieckim ponownie zebrali się przedstawiciele polskiej branży systemów ociepleń.

Konferencja ETICS

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto. Ma to się stać w w nowoczesny, zasobooszczędny i konkurencyjny gospodarczo sposób.

Wzrost gospodarczy powinien zostać odseparowany od wykorzystania zasobów naturalnych. Branża ociepleń w Polsce uważa,  trudno sobie wyobrazić skuteczne przestawienie gospodarek i społeczeństw krajów unijnych na nowe tory bez jej udziału.

Przedsiębiorcy, naukowcy i badacze zgrupowani wokół Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń zadają sobie w nowej sytuacji pytanie: po co ocieplamy? Tak więc i w tym roku, w dniach 9-10 września
branża rozmawiała o najważniejszym zadaniu, jakie stoi przed naszym pokoleniem.

Przedmiotem debaty były następujące zagadnienia:

  • Europejski Zielony Ład,
  • zrównoważony rozwój a ewolucja europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
  • charakterystyki środowiskowe ETICS,
  • bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji,
  • badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali,
  • projekt zrównoważonego domu w klimacie zwrotnikowym suchym,
  • odporność ETICS na wzrost glonów jako cecha ich trwałości,
  • wykorzystanie materiałów rozbiórkowych/odpadowych, recykling,
  • przyszłość Construction Products Regulation,
  • nadzór rynku budowlanego w 2019 roku.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO jest organizacją branżową polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Stowarzyszenie ma za cel upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych ETICS o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

SSO działa już od 17 lat. Wewnątrz organizacji działają wyspecjalizowane robocze grupy tematyczne, których zadaniem jest wprowadzanie w życie misji i zadań postawionych przed Stowarzyszeniem. Owocem tej kooperacji są m.in fachowe wydawnictwa: „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych” oraz „Instrukcja eksploatacji systemów ociepleń”. Edukacyjna działalność SSO koncentruje się na merytorycznym przygotowywaniu szkoleń z zakresu stosowania i eksploatacji systemów ociepleń, udziału w prelekcjach dla różnych grup odbiorców zainteresowanych tą tematyką, przygotowywaniu eksperckich artykułów do prasy branżowej i gospodarczej. Organizacja skupia 31 firm produkujących kompletne systemy ociepleń ścian zewnętrznych oraz producentów materiałów uzupełniających. W gronie członków SSO są także dwa inne branżowe stowarzyszenia, w tym PSPS (Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu).

Członkiem SSO jest również Fabryka Styropianu ARBET. ARBET jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu.

Arbet | Prawdziwy styropian