EPS 100 PODŁOGA/DACH

Płyty styropianowe podłoga/dach przeznaczone są do stosowania w aplikacjach wymagających przenoszenia wysokich obciążeń mechanicznych, w których dopuszczalne obciążenie użytkowe (wg PN-EN 13163, pkt. F.2) wynosi 30 kPa, tj. 3000 kg/m2.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

 • podłóg na stropach o sztywnej konstrukcji
 • podłóg na gruncie
 • poddaszy użytkowych i nieużytkowych
 • podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
 • stropodachów pełnych i wentylowanych
 • dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką
 • ścian poniżej poziomu gruntu, z izolacją przeciwwodną oraz miejsc, do izolacji których zaleca się stosowanie produktów fasadowych.
 • Wymiary płyt 1000×500 mm.
 • Grubość płyt od 10 do 300 mm.
 • Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 • Na indywidualne zamówienie wymiary do 6000x1200x1000 mm.

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T(2) ± 2 mm
Długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mma)
Szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mma)
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P(10) 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5 ≤ 5%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD - ≤ 0,036 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień E -
a) ta wartość, która daje większą tolerancję

EPS 100 PODŁOGA/DACH 2022-22-02

 • Hidden
 • Wpisz liczbę od 10 do 300.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Arbet | Prawdziwy styropian