Kalkulator

Efektywna izolacja styropianem

Oblicz współczynnik przenikalności cieplnej by wykorzystać maksimum skuteczności, jaką oferuje izolacja wykonana ze styropianu przy minimalnych kosztach zakupu materiału
Wymagana wartość współczynnika przenikania ciepła dla budynków jednorodzinnych nie powinna być większa niż 0,25 W/m2K

Materiał ściany nośnej:
Grubość ściany:
cm
Rodzaj styropianu:
Grubość styropianu:
cm
Materiał ściany osłonowej:
Grubość ściany:
cm
Współczynnik przenikania ciepła:
2,55W/m2K
Arbet | Prawdziwy styropian