TONOPIAN EPS T 4,0

Tonopian to elastyczne płyty styropianowe przeznaczone do zastosowań, w których istotne znaczenie ma izolacja akustyczna. Odpowiedni proces produkcyjny powoduje że uzyskany materiał posiada strukturę zapewniającą doskonałe tłumienie dźwięków uderzeniowych i pozwala zapewnić wszelkiego typu budowlom bardzo dobrą ochronę przed hałasem.

Zastosowanie TONOPIANU EPS T 4,0

Podstawowym przeznaczeniem Tonopianu jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą. W takim rozwiązaniu podłoga oddzielona jest od konstrukcji nośnej warstwą Tonopianu. Pozwala to uzyskać bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej przy równoczesnej pewności, że podłoga zachowa swoją nośność nawet przy długotrwałym obciążeniu. Tonopian powinien być stosowany do izolacji stropów międzykondygnacyjnych w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej, ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999

  • umienie dźwięków uderzeniowych do 31dB;
  • wymiary płyt 1000 x 500 mm;
  • grubość płyt (dL-c) 22-3, 33-3, 38-3, 43-3, 50-3 mm
Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T(1) -5% +15%
Długość L(3) ±0,6%
Szerokość W(3) ±0,6%
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm
Wytrzymałość na zginanie BS50 >= 50 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 <= 2%
Sztywność dynamiczna, s’ - dla płyt 22-3 SD25 ≤ 25 MN/m3
Sztywność dynamiczna, s’ - dla płyt 33-3, 38-3, 43-3, 50-3 SD15 ≤ 15 MN/m3
Ściśliwość, dL-dB CP3 ≤ 3 mm
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, λD - <= 0,043 W/(mK)
Deklarowany opór cieplny RD
- dla płyt 22-3 - 0,50
- dla płyt 33-3 - 0,75
- dla płyt 38-3 - 0,85
- dla płyt 43-3 - 1,00
- dla płyt 50-3 - 1,15
Ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego, ΔLw
- dla płyt 22-3 - 26 dB(a), 28 dB(b)
- dla płyt 33-3, 38-3, 43-3, 50-3 - 29 dB(a), 31 dB(b)
Obciążenie użytkowe na warstwie wyrównawczej - ≤ 4,0 kPa
Klasa reakcji na ogień E -
Powyższe wartości ΔLw zostały wyliczone dla jastrychu o grubości: (a) - 40 mm, (b) - 60 mm
Arbet | Prawdziwy styropian