Typ 1

Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.

Płyty STYROPAPA – ARBET (Typ 1) stosowane są do wykonywania izolacji termicznej dachów o kącie nachylenia do 20° pod warstwę szlichty cementowej.

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 0,10 Mpa
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny BROOF (t1) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

Typ 1 z rdzeniem ze styropianu o minimalnych klasach i poziomach opisanych kodem: EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)70-BS115-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Arbet | Prawdziwy styropian