EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT

Innowacyjne płyty styropianowe EPS 100 PODŁOGA/DACH HYDRO GRAFIT przeznaczone są do stosowania w miejscach szczególnie narażonych na długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim obciążeniom (dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (F.2): 30 kPa, tj. 3000 kg/m2) a także w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz miejscach, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

 • ścian piwnic
 • podmurówek i fundamentów
 • podłóg na gruncie i międzykondygnacyjnych, w tym podłóg w systemie ogrzewania podłogowego
 • poddaszy
 • stropodachów pełnych i wentylowanych
 • dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
 • dachów płaskich i „dachów odwróconych”
 • parkingów dachowych i garaży
 • tarasów
 • „zielonych tarasów” i wiszących ogrodów” oraz wszystkich miejsc, w których standardowo stosowane są płyty fasadowe.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.

 • Wymiary płyt 1000×500 mm.
 • Grubość płyt od 20 do 300 mm.
 • Krawędzie proste lub „na zakładkę”.
 • Na indywidualne zamówienie wymiary do 6000x1200x1000 mm.

T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-WL(T)4

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Grubość T(2) ± 2 mm
Długość L(3) ± 0,6% lub ± 3 mma)
Szerokość W(3) ± 0,6% lub ± 3 mma)
Prostokątność Sb(5) ± 5 mm/1000 mm
Płaskość P(10) 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2%
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym (28 dni) całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4%
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD - ≤ 0,031 W/(mK)
Klasa reakcji na ogień E -
a) ta wartość, która daje większą tolerancję

EPS 100 PODŁOGA/DACH/HYDRO GRAFIT 2022-11-02

 • Hidden
 • Wpisz liczbę od 20 do 300.
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Arbet | Prawdziwy styropian