Typ 2

Płyty STYROPAPA – ARBET przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg i tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia.
Wszystkie rodzaje płyt warstwowych można układać na różnego rodzaju nieodkształcalnych podłożach dachowych i na istniejących już pokryciach dachowych.

Płyty STYROPAPA-ARBET (Typ2) stosowane są do wykonywania izolacji cieplnej dachów o kącie nachylenia do 20°, podłóg, tarasów, balkonów i fundamentów oraz pod bezpośrednie krycie papą.

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymaganie
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ≥ 0,12 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych po 24 h w temp. + 800 C i – 200 C ≥ 0,12 MPa
≥ 0,12 MPa ≥ 0,12 MPa
Wytrzymałość na oddzieranie papy od styropianu, moment oddzierania ≥ 22 Nmm/mm
Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny BROOF (t1) i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

Typ 2 z rdzeniem ze styropianu o minimalnych klasach i poziomach opisanych kodem:
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)80-BS125-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 z tym, że wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych nie może być mniejsza niż 120 kPa.

STYROPAPA-ARBET Typ 2-100 kPa
Typ 2 z rdzeniem ze styropianu o minimalnych klasach i poziomach opisanych kodem:
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 z tym, że wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych nie może być mniejsza niż 120 kPa.

Arbet | Prawdziwy styropian