EPS 70-040 – copy

Płyty styropianowe EPS 70-040 przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych, lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych.
Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

  • ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekka mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
  • ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
  • ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
  • ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
  • dachów stromych pomiędzy krokwiami
  • dachów stromych pod konstrukcją nośną
  • stropodachów wentylowanych
  • dachów stromych na konstrukcji nośnej, pod pokrycie dachówką.

Uwaga: o przydatności wyrobu izolacyjnego do danej aplikacji powinien decydować projektant.

Innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe spełniające wymagania ETAG 004, EN 12090, EN 13163.

Arbet | Prawdziwy styropian