SSO: Ocieplenia budynków kluczowe dla powodzenia programu „Czyste Powietrze”

27 listopada 2018

SSO: Ocieplenia budynków kluczowe dla powodzenia programu „Czyste Powietrze”. Fabryka Styropianu ARBET jest od lat członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Poniżej zamieszczamy stanowisko SSO dot. konieczności aktualizacji programu „Czyste Powietrze„. Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń opublikowało na www.systemyocieplen.pl apel o aktualizację założeń rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że dopuszczana w tym […]

SSO: Ocieplenia budynków kluczowe dla powodzenia programu „Czyste Powietrze”.

Fabryka Styropianu ARBET jest od lat członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Poniżej zamieszczamy stanowisko SSO dot. konieczności aktualizacji programu „Czyste Powietrze„.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń opublikowało na www.systemyocieplen.pl apel o aktualizację założeń rządowego programu „Czyste Powietrze”. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że dopuszczana w tym programie instalacja ekologicznego źródła ciepła w nieocieplonym budynku jest błędnym podejściem do procesu termomodernizacji. Ocieplenie ścian zewnętrznych jest niezbędne do walki ze smogiem. Może ograniczyć konsumpcję energii cieplnej w budynku nawet o połowę. Eksperci zalecają więc wymianę pieca dopiero po ociepleniu domu.

Oszczędność energii

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń od 15 już lat działa na rzecz energooszczędności w budownictwie. Dlatego cieszy nas popularność programu „Czyste Powietrze”, który wspierać ma pełną termomodernizację domów jednorodzinnych. Musimy jednak wskazać istotną niekonsekwencję w jego założeniach – mówi Dariusz Czarny, członek Zarządu Stowarzyszenia. – Proces termomodernizacji budynku wymaga przede wszystkim poprawnego ułożenia etapów prac. W imieniu branży apelujemy o zaktualizowanie zasad programu w taki sposób, aby inwestor ubiegający się  dotację mógł wybrać prawidłową ścieżkę kompleksowej termomodernizacji, czyli w pierwszym kroku – ocieplenie budynku, w drugim – instalacja nowoczesnego pieca. Dopiero wówczas efekt oszczędności energii cieplnej będzie gwarantowany.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku jest najważniejszym elementem kompleksowej termomodernizacji. Przyczynia się znacząco do zmniejszenia kosztów ogrzewania. Dzieje się tak bez względu na rodzaj paliwa, ponieważ eliminuje się w ten sposób główną przyczynę smogu. Instalacja ekologicznego źródła ciepła ma oczywiście sens, pod warunkiem gdy wcześniej zapewni się odpowiednią ochronę termiczną budynku. W przeciwnym razie energia cieplna w dużej części „ucieknie” przez niezaizolowane ścian. To z kolei zwiększy zużycie paliwa, czyli również emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Systemowe, dobrze zaprojektowane i zainstalowane ocieplenie ścian zewnętrznych może ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku nawet o połowę. W programie „Czyste Powietrze” dofinansowanie termomodernizacji ocieplenie przegród zewnętrznych ma niestety znaczenie poboczne, priorytetowo potraktowana jest jedynie wymiana źródła ciepła, co może skłaniać beneficjantów programu wyłącznie do tej drugiej inwestycji – podkreślił Dariusz Czarny.

Prawidłowe poprowadzenie prac termomodernizacyjnych w objętych programem „Czyste Powietrze” domach jednorodzinnych jest kluczowe do osiągnięcia celów Programu. Te cele to redukcja emisji dwutlenku węgla o 80% w ciągu 10 lat.

Sama zmiana źródeł ciepła na ekologiczne, nawet na wielką skalę, takiego rezultatu nie przyniesie, a środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie tych inwestycji będzie można uznać za niewystarczająco efektywnie wykorzystane. Ponadto niezadowalająca będzie skala poprawy jakości powietrza – ocenia Dariusz Czarny.

Nowoczesne standardy

Według Stowarzyszenia modernizacja systemów grzewczych i wymiana źródeł ciepła powinny być dostosowane do nowego, mniejszego zapotrzebowania budynku na energię. Takie zapotrzebowanie uzyskuje się dopiero po dociepleniu przegród zewnętrznych. W ocenie ekspertów właściciele nieocieplonych domów nadal będą poszukiwać na własną rękę oszczędności. – To może oznaczać powrót do paliw niskiej jakości i zniweczyć wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia smogu. A w konsekwencji oddalić Polskę od standardów XXI wieku – przestrzega reprezentant SSO.

Ponad 10 tysięcy złożonych dotychczas wniosków o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” dowodzi, że to bardzo cenna i oczekiwana inicjatywa. Tym bardziej powinna propagować prawidłową praktykę budowlaną. Jesteśmy gotowi wesprzeć program „Czyste Powietrze” udziałem naszych ekspertów we wszelkich pracach wdrożeniowych w tym zakresie – deklaruje Dariusz Czarny w SSO.

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) to organizacja polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompleksowych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości. Rozwiązania te gwarantują komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również:

  • prawidłowe wykonawstwo,
  • kontrolę robót elewacyjnych,
  • standardy eksploatacji systemów ociepleń.

Organizacja działa od 2003 roku. W roku 2008 była jednym z założycieli europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń European Association for ETICS (EAE). W 2017 roku – współorganizatorem i gospodarzem IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie, firmowanego przez EAE. Od 2014 roku SSO organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję ETICS w Ożarowie Mazowieckim. Ta Konferencja jest pierwszym w Polsce forum łączącym środowiska zainteresowane tematyką systemów ociepleń.

Arbet | Prawdziwy styropian