Pora wspierać termomodernizacje i remonty

11 lutego 2020

Pora wspierać termomodernizacje i remonty – Ministerstwo rozwoju  rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ministerstwo realizuje następujące cele: poprawę efektywności energetycznej, walkę ze zjawiskiem smogu, walkę z ubóstwem energetycznym. Jak powstają zanieczyszczenia? Wg badań Najwyższej Izby Kontroli a także Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami jakość […]

Pora wspierać termomodernizacje i remonty – Ministerstwo rozwoju  rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Ministerstwo realizuje następujące cele:

  1. poprawę efektywności energetycznej,
  2. walkę ze zjawiskiem smogu,
  3. walkę z ubóstwem energetycznym.

Jak powstają zanieczyszczenia?

Wg badań Najwyższej Izby Kontroli a także Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami jakość powietrza w Polsce nie jest dobra:

  1. 70% domów jednorodzinnych nie posiada żadnej izolacja w nich jest bardzo słaba;
  2. domowe systemy grzewcze odpowiadają za 43% emisji szkodliwego pyłu PM 2,5;
  3. odpowiadają też za AŻ 87% emisji węglowodorów aromatycznych, w tym tych najbardziej rakotwórczych.

Ministerstwo widzi rozwiązanie tej sytuacji we wspieraniu izolacji budynków.

Pora wspierać termomodernizacje i remonty

Ministerstwo ma kilka postulatów w tej sprawie. Uważa, że należy zaproponować realny instrument wspierający przedsięwzięcia poprawiających stan techniczny komunalnych budynków wielorodzinnych z jednoczesną ich termomodernizacją. Kolejny wniosek brzmi następująco:

Istnieje potrzeba wsparcie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków wielkopłytowych (budynków wykonanych z prefabrykowanych płyt wielowarstwowych) przy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Biorąc pod uwagę długoterminową perspektywę użytkowania budynków wielkopłytowych w Polsce celowe jest stosowanie w przypadku ocieplania zewnętrznych ścian trójwarstwowych dodatkowego połączenia warstw fakturowej i nośnej, które zabezpieczy trwałość połączenia warstw płyt oraz wyeliminuje ewentualne, przyszłe zagrożenia.”

Mówi się też, że należy przeprowadzić korektę zasad udzielania premii termomodernizacyjnej. Wsparcie w formie premii termomodernizacyjnej powinno sprzyjać działaniom bardziej kompleksowym niż dotychczas. Powinno dawać możliwie duże oszczędności energii pierwotnej, w tym poprzez montaż fotowoltaiki.

Konsultacje już trwają.

ARBET i środowisko

FS ARBET jest członkiem stowarzyszeń branżowych, m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Stowarzyszenie od dawna akcentuje, że Ocieplenia budynków kluczowe dla powodzenia programu „Czyste Powietrze”. SSO już jesienią 2018 opublikowało na swojej stronie apel o aktualizację założeń rządowego programu „Czyste Powietrze”. Zwróciło tam uwagę, że dopuszczana w tym programie instalacja ekologicznego źródła ciepła w nieocieplonym budynku jest błędnym podejściem do procesu termomodernizacji. Ocieplenie ścian zewnętrznych jest niezbędne do walki ze smogiem. Może ograniczyć konsumpcję energii cieplnej w budynku nawet o połowę. Eksperci zalecają więc wymianę pieca dopiero po ociepleniu domu.

Arbet | Prawdziwy styropian