Krytyczni wobec wytycznych SITP

10 września 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń wyraziło krytyczne stanowisko wobec publikacji Wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa dotyczących projektowania ocieplenia elewacji budynków. SSO to branżowa organizacja czołowych polskich producentów materiałów ociepleniowych, zrzeszająca 31 członków. Wśród nich znajduje się FS ARBET. SSO negatywnie ocenia przygotowaną przez SITP publikację. Wg ekspertów SSO Wytyczne oparto na ogólnych i nie […]

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń wyraziło krytyczne stanowisko wobec publikacji Wytycznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa dotyczących projektowania ocieplenia elewacji budynków. SSO to branżowa organizacja czołowych polskich producentów materiałów ociepleniowych, zrzeszająca 31 członków. Wśród nich znajduje się FS ARBET.

SSO negatywnie ocenia przygotowaną przez SITP publikację. Wg ekspertów SSO Wytyczne oparto na ogólnych i nie popartych wynikami założeniach. W ocenie ekspertów SSO istnieją poważne wątpliwości, czy proponowane przez SITP rozwiązania mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Stanowisko SSO w tej sprawie gruntownie przydyskutowano podczas ostatniej VI już Międzynarodowej Konferencji ETICS. Co rok członkowie Stowarzyszenia spotykają się, by rozważać ważne dla branży zagadnienia. O tej konferencji i wiodącym na nim temacie mówił już dyrektor generalny ARBETu, Dariusz Karasiński:

– Konferencja była okazją, by gruntownie przedyskutować to zagadnienie. Tak sformułowane zalecenia nie powinny się pojawiać i na pewno by się nie pojawiły, gdyby zostały skonsultowane z branżą.

Stanowisko opublikowano z dniem 30 sierpnia br. Można je przeczytać już na stronach SSO oraz w prasie branżowej np. ostatnim numerze ARCHITANKu.

ARBET w SSO

Fabryka Styropianu ARBET jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. Fabryka wraz z pozostałymi podmiotami jest zaangażowana we wspólne budowanie najlepszego wizerunku technologii ETICS. Stowarzyszenie jest organizacją polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Misją SSO, z którą utożsamia się ARBET, jest upowszechnienie udokumentowanej jakości rozwiązań ETICS. Stowarzyszenie promuje prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych. Inicjatywy SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa.

Warto dodać, że od początku eksperci Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń pracują tworzeniem spójnej koncepcji standardów stosowania ETICS. Stowarzyszenie nie ogranicza się do opiniowania sytuacji rynkowej, a tworzy własne, fachowe dokumenty jak:

  • Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych
  • Instrukcję eksploatacji systemów ociepleń
  • Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS i wiele innych.

SSO edukuje, opiniuje, integruje.

 

Arbet | Prawdziwy styropian