Dyskusja o ETICS – relacja po konferencji

23 maja 2019

Za nami VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Towarzyszyło jej rekordowe zainteresowanie. Wspólnie wypracowano stanowisko w kwestii bezpieczeństwa pożarowego budynków. 9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Jest to cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. W konferencji wzięły udział 163 osoby z Polski i Europy – […]

Za nami VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Towarzyszyło jej rekordowe zainteresowanie. Wspólnie wypracowano stanowisko w kwestii bezpieczeństwa pożarowego budynków.

9-10 maja br. w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja ETICS. Jest to cykliczne spotkanie polskiej branży ociepleń, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. W konferencji wzięły udział 163 osoby z Polski i Europy – m.in. z:

  • Austrii,
  • Litwy,
  • Niemiec,
  • Słowacji
  • i Ukrainy.

To rekord frekwencji dotychczasowych sześciu edycji konferencji.

Mówi Dyrektor Generalny ARBETu, Dariusz Karasiński:

– To była już 6 konferencja i ponownie były na niej poruszane bardzo ciekawe dla branży zagadnienia. Warto tu wspomnieć o dyskusji wywołanej w sprawie dokumentu SITP „Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”. Podzielam pogląd, który został sformułowany jako wnioski z obrad, że rozwiązania proponowane w tym dokumencie mogą wpłynąć negatywnie na jakość i trwałość ociepleń zamiast podnieść bezpieczeństwo pożarowe fasad. Konferencja była okazją, by gruntownie przedyskutować to zagadnienie. Tak sformułowane zalecenia nie powinny się pojawiać i na pewno by się nie pojawiły, gdyby zostały skonsultowane z branżą. I to jest właśnie ogromna korzyść z corocznych konferencji SSO – jest okazja by przedyskutować ważne dla branży ociepleń zagadnienia i budować jej przyszłość.

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS – główne zagadnienie

Podczas branżowej debaty szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa pożarowego ocieplonych elewacji. To zagadnienie w ostatnim czasie stało się przedmiotem dyskusji w środowisku ociepleń ETICS.

Konferencję otworzył blok poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

Jerzy Rutka z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu przeanalizował przypadki pożarów oraz polskie i europejskie doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków. Przedstawił argumenty potwierdzające bezpieczeństwo pożarowe elewacji z płytami styropianowi wykonanymi w systemie ETICS.

Małgorzata Niziurska z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych omówiła metody badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali. Badania były prowadzone w Polsce i w innych krajach europejskich. Wyniki opracowano w krakowskim instytucie badań.

SSO a publikacja SITP

Szef Komisji Technicznej Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Mariusz Garecki usystematyzował wiedzę na temat aktualnych wymagań i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego elewacji. Zaprezentował też zaprezentował krytyczne stanowisko SSO wobec publikacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) pt. „Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” SITP WP-03:2018.

Panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli zrzeszonych w SSO przedstawicieli branży dotyczył właśnie tego opracowania.

Jacek Michalak podsumował uwagi nt. tej publikacji: Stowarzyszenie oceniło ją negatywnie.

Oceniając opublikowane przez SITP wytyczne należy podkreślić, że jest to dokument nie mający żadnego umocowania w obowiązującym systemie prawnym. To dokument dobrowolny, prezentujący jedynie stanowisko SITP. Współcześnie nie można traktować poważnie jakiegokolwiek opracowania, które odnosi się tylko do jednego z siedmiu wymagań podstawowych w oderwaniu od pozostałych. Wiele z zaprezentowanych w opracowaniu SITP poglądów nie ma odzwierciedlenia we współczesnym stanie wiedzy. Należy także podkreślić, że pomimo tego, iż w dokumencie przywoływane są publikacje SSO, to eksperci naszego Stowarzyszenia nie uczestniczyli w przygotowaniu tego dokumentu. Ważne jest, aby też zaznaczyć, że SITP nie miało obowiązku zaprosić SSO do współpracy, aczkolwiek warto również podkreślić, że to SSO jest organizacją reprezentującą branżę ociepleniową i jest reprezentatywne dla tej branży. Uważamy, że zalecenia zawarte w wytycznych SITP w wielu wypadkach mogą mieć szkodliwy wpływ na rozwój polskiego rynku ociepleniowego – stwierdził prezes Michalak.

VI Międzynarodowa Konferencja ETICS – ciekawe wątki

Po raz pierwszy na forum konferencyjnym podjęto – w prezentacji Lutza Webera z Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP ze Stuttgartu – kwestię wpływu systemu ociepleń na poprawę izolacyjności akustycznej budynków. Również po raz pierwszy analizowano zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS. Była to prelekcja Mariana Kaczmarka z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Pierwszy raz omówiono rolę kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS. To zagadnienie poruszył Zdzisław Naziemiec z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podsumował polski rynek wyrobów budowlanych w oparciu o kontrole w latach 2015-18. Wykład Gennadiya Farenyuka z Państwowego Instytutu Badawczego Konstrukcji Budowlanych w Kijowie wgląd w sytuację w rozwijającym się sektorze ociepleń na Ukrainie. Clemens Hecht przedstawił wnioski i rekomendacje związane z programem certyfikacji wykonawców ociepleń. Program ten realizuje z powodzeniem przez austriackie stowarzyszenie branżowe Arge Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme.

Eksperci Instytutu Techniki Budowlanej zajęli się kierunkami zmian w ocenie systemów ociepleń w świetle europejskich dokumentów oceny (Justyna Beczkowicz, Magdalena Wasiak). Ważne były również inicjatywy europejske z obszaru zrównoważonego budownictwa i kryteriami oceny środowiskowej dla systemów ETICS (Michał Piasecki). Ralf Pasker z European Association for ETICS (EAE), skoncentrował się na wzajemnych relacjach pomiędzy przepisami krajowymi w zakresie ETICS a harmonizacją na poziomie europejskim.

SSO – co dalej?

Już znamy termin siódmej Międzynarodowej Konferencji ETICS. Będzie to 7-8 maja 2020 r. Wszelkie informacje zamieszczane są na stronie www.konferencjaetics.com.pl.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) jest organizacją branżową czołowych polskich producentów systemów ETICS i ich komponentów. ARBET działa w SSO od początku istnienia organizacji.

Misją stowarzyszenia jest upowszechnienie kompleksowych rozwiązań technologicznych o udokumentowanej jakości. Takie rozwiązania gwarantują trwałość, komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo i kontrolę robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

Organizacja działa od 2003. W roku 2008 była jednym z założycieli europejskiego stowarzyszenia branży ociepleń European Association for ETICS (EAE). W 2017 – współorganizatorem i gospodarzem IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie, firmowanego przez EAE. Od 2014 SSO organizuje coroczną Międzynarodową Konferencję ETICS.

ARBET umieszczał informację o nadchodzącej konferencji TU. Relacja z poprzedniej konferencji TU.

Arbet | Prawdziwy styropian