Cieplej, ciszej – zeroemisyjnie! Dyrektywa budynkowa wspomoże użytkowników budynków

8 grudnia 2023

Dyrektywa budynkowa  – czy wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowania budynków? Przyjrzyjmy się nowym wytycznym i sprawdźmy, czy wpłyną na zwiększenie komfortu użytkowania budynków. Warto wiedzieć, że dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wspiera unijne działania mające na celu dekarbonizację budynków. Dlaczego to istotne? Sprawdzamy! Dyrektywa budynkowa na straży emisji gazów cieplarnianych Te dane mogą zaskoczyć […]

Dyrektywa budynkowa  – czy wpłynie na zwiększenie komfortu użytkowania budynków? Przyjrzyjmy się nowym wytycznym i sprawdźmy, czy wpłyną na zwiększenie komfortu użytkowania budynków.

Warto wiedzieć, że dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wspiera unijne działania mające na celu dekarbonizację budynków. Dlaczego to istotne?

Sprawdzamy!

Dyrektywa budynkowa na straży emisji gazów cieplarnianych

Te dane mogą zaskoczyć wiele osób, ale budynki odpowiadają za około 40 procent zużycia energii w UE. Ponadto w procesie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej odpowiadają za ponad połowę zużycia gazu w UE. Dodatkowo odpowiadają za 36 procent emisji gazów cieplarnianych związanych z energią. Jak podaje serwis termomodernizacja.pl:

„Obecnie około 35 procent budynków w UE ma ponad 50 lat, a prawie 75 procent zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Jednocześnie średni roczny wskaźnik renowacji energetycznej wynosi zaledwie około 1 procent.”

16 procent najgorszych budynków należy poddać termomodernizacji w ciągu najbliższych 7 lat.

Dyrektywa budynkowa wprowadza środki mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Dotyczy to zwłaszcza tych o najgorszych parametrach, mających istotny wpływ na emisje gazów cieplarnianych.

Główne punkty dyrektywy:

  1. państwa członkowskie przyjmą – każde z nich – indywidualny krajowy plan zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16 procent do 2030 r. i 20–22 procent do 2035 r., zapewniając wystarczającą elastyczność uwzględniającą uwarunkowania krajowe. Państwa mogą wybrać, jakie budynki będą celem kampanii;
  2. środki krajowe mają zapewnić zmniejszenie o minimum 55 procent średniego zużycia energii pierwotnej poprzez renowację budynków o najgorszych wynikach;
  3. budynki niemieszkalne – tu zmienione przepisy wymagają stopniowej poprawy poprzez wprowadzenie minimalnych norm charakterystyki energetycznej. Celem jest renowacja 16 procent budynków o najgorszych wynikach do 2030 r. i następne 26 procent budynków o najgorszych wynikach do 2033 r.
  4. państwa członkowskie będą miały możliwość pominięcia tych działań dla niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (m.in. budynków historycznych);
  5. udoskonalone świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) będą opierać się na wspólnym dla całej Unii szablonie;
  6. środki finansowe będą przeznaczane przede wszystkim na zwalczanie ubóstwa energetycznego i obniżania rachunków za energię. Państwa mają zwracać uwagę w szczególności na klientów znajdujących się w trudnej sytuacji;
  7. państwa członkowskie mają gwarantować lokatorom ochronę przed znaczącą podwyżką czynszów po termomodernizacji (nazywa się to zaradzeniem ryzyku eksmisji).

Porozumienie wymaga teraz formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę, a następnie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii i wejdzie w życie.

Arbet | Prawdziwy styropian