Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych na rynku europejskim płyt styropianowych do dociepleń

25 marca 2019

Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Spółka jawna rozpoczęła realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych na rynku europejskim płyt styropianowych do dociepleń”

Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Spółka jawna rozpoczęła realizację projektu pnWdrożenie technologii produkcji innowacyjnych na rynku europejskim płyt styropianowych do dociepleń nr POIR.03.02.02-00-1557/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

 

Istotą projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii w formie nieopatentowanej wiedzy technicznej Fabryki Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Spółka jawna będącej wynikiem prac badawczych i rozwojowych, w zakresie obróbki polistyrenu i optymalizacji produkcji płyt styropianowych mające na celu wdrożenie do produkcji innowacyjnych, znacząco ulepszonych produktów.

Nowe rozwiązania technologiczne, wynikające z nieopatentowanej wiedzy technicznej, obejmują:

 • poprawę efektywności procesu spieniania granulatu w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i procesowych poprzez zastosowanie operacji wstępnego podgrzania surowca oraz implementację systemu jego automatycznego dozowania i mieszania;
 • usprawnienie procesu suszenia i wstępnej stabilizacji poprzez wykorzystanie w nim ciepła rekuperowanego ze spieniarki;
 • wdrożenie systemu kontrolowania parametrów otoczenia w procesie sezonowania granulatu;
 • zwiększenie efektywności procesu formowania bloków przez implementację systemu sterowania klapami parowymi i sterowania ciśnieniem/naprężeniem wewnątrz formy;
 • zbudowanie innowacyjnej linii cięcia zwiększającej powierzchnię przylegania płyt;
 • wdrożenie będących rezultatem własnego projektu chwytaków do wózków widłowych usprawniających proces sztaplowania, magazynowania i załadunku płyt.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania (harmonogram rzeczowy):

 1. Budowa hali produkcyjnej: roboty budowlane – prace wyburzeniowe, prace ziemne i budowlane.
 2. Budowa budynku administracyjno- socjalnego.
 3. Budowa wiaty magazynowej.
 4. Budowa placów składowych, parkingów i dróg: roboty budowlane (prace wyburzeniowe i budowlane).
 5. Budowa stacji transformatorowej.
 6. Zakup stałotemperaturowego układu sezonowania granulatu styropianowego z systemem kontroli i sterowania.
 7. Zakup spieniarki cyklicznej z instalacją automatycznego ustawiania proporcji dozowania i mieszania.
 8. Zakup spieniarki ciągłej.
 9. Zakup zbiornika pary.
 10. Zakup wielomodułowej linii cięcia.
 11. Zakup blokformy z systemem automatycznie sterującym klapami dozowania pary.
 12. Zakup systemu odzysku ciepła.
 13. Zakup wózków widłowych z nowoopracowanym rodzajem chwytaka.
 14. Zakup pakowarki.
 15. Zakup sprężarek.
 16. Zakup drukarek.
 17. Zakup kotłów.
 18. Prace instalacyjne – montaż środków trwałych.
 19. Budowa budynku z częścią techniczną.

Planowane efekty:

 • Liczba nabytych w ramach projektu środków trwałych – 17 szt.
 • Liczba wykonanych w ramach projektu środków trwałych – 5 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 7 963 000,00 zł.
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 23 465 000,00 zł.
 • Ograniczenie zużycia wody – 145 m3/rok.
 • Ograniczenie zużycia gazu – ok. 10 %.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 13 963 000,00 zł.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 11 214 280,00 zł.

Dofinansowanie Projektu wynosi: 6 000 000,00 zł.

Arbet | Prawdziwy styropian