Stowarzyszenie Solidarni „Plus” w Wandzinie Lodołamaczem 2021

8 października 2021

Od wielu lat FS ARBET wspiera Stowarzyszenie Solidarni „Plus” w Wandzinie. ARBET jako jeden z pierwszych podaje dalej informację, że Stowarzyszenie zostało nagrodzone tytułem Lodołamacza 2021.

Od wielu lat FS ARBET wspiera Stowarzyszenie Solidarni „Plus” w Wandzinie. ARBET jako jeden z pierwszych podaje dalej informację, że Stowarzyszenie zostało nagrodzone tytułem Lodołamacza 2021.

Lodołamacze to wyjątkowy konkurs, organizowany co roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Lodołamaczami nagradza się tych, którzy w szczególny sposób dbają o osoby z niepełnosprawnościami. A także – jak piszą organizatorzy – tym samym udowadniają, że wszyscy w równym stopniu możemy pracować, podróżować, spędzać wolny czas. Czyli dowodzą, że niepełnosprawność nie przeszkadza w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Stowarzyszenie Solidarni „Plus” w Wandzinie

Ośrodek w Wandzinie jest największą, stacjonarną placówką w Polsce dla osób żyjących z HIV/AIDS. Prowadzi programy terapeutyczne skierowane dla osób uzależnionych, motywuje i edukuje.

Stowarzyszenie Solidarni „Plus” prowadzi też działalność proekologiczną, mającą na celu ochronę różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa narodowego. Dalej – podmiot realizuje liczne inicjatywy i projekty, których celem jest wsparcie osób wykluczonych społecznie/zawodowo w zakresie wykraczającym poza ramy podstawowej opieki terapeutycznej i medycznej, np. działalność Centrum Integracji Społecznej oraz powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Między innymi ten właśnie aspekt działalność został wyróżniona w programie Lodołamaczy. Bez wątpienia – Stowarzyszenie zna się na tym doskonale.

Lodołamacze 2021

Kilka tygodni wcześniej Wandzin został nagrodzony Lodołamaczem w regionalnej edycji tego konkursu.

Laureaci Lodołamaczy 2021 konkurowali w kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione,
  • Rehabilitacja społeczno-zawodowa,
  • Otwarty Rynek Pracy,
  • Instytucja,
  • Przyjazna Przestrzeń,
  • Zdrowa Firma,
  • Dziennikarz bez Barier.

Kapituła konkursowa konkursów regionalnych nominowała do pierwszego miejsca Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” w kategorii „Instytucja”.

Nominacja ostatecznie przekształciła się w nagrodę. Miało to miejsce wczoraj, tj. 7 października.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Konkursu Lodołamacze 2021. Wśród nagrodzonych w kategoriach ogólnokrajowych znalazło się miejsce dla Stowarzyszenie Solidarni „Plus” z Wandzina.

Nagroda przypadła im kategorii „Instytucja” – zajęli tam pierwsze miejsce. Dwa kolejne zajęły Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO z Warszawy oraz Uniwersytet Rzeszowski. Niewątpliwie – to prawdziwi „lodołamacze”.

ARBET i Wandzin

Fabryka Styropianu ARBET od lat wspiera ośrodek w Wandzinie, w którym dom znajdują osoby szczególnie doświadczone przez los i wykluczone społecznie.

Fabryka wielokrotnie wspomagała Szkołę Życia m.in. materiałami budowlanymi. Pracownicy i zarząd Fabryki są pod wrażeniem skuteczności działania aktywistów ośrodka, dzięki którym zorganizowano prężnie działający ośrodek i to bez złotówki wkładu państwowego.

Dlatego też jako jedni z pierwszy podajemy informację o Lodołamaczu dla „Szkoły Życia” i z całego serca gratulujemy.

Zdjęcia ze stron Lodolamacze.info.pl oraz Ośrodek w Wandzinie

Arbet | Prawdziwy styropian