Nagroda 25lecia

21 sierpnia 2015

W 2015 ARBET otrzymał 3 prestiżowe nagrody, świadczące o wysokiej jakości oferowanych przez nią produktów.

Po Brązowej Budowlanej Marce Roku i Brązowym Konsumenckim Medalu Jakości producent styropianu stał się laureatem Rankingu Firm 25-Lecia Rzeczpospolitej. To pierwsza edycja tego rankingu, zorganizowanego przez „Gospodarkę Polski”, dodatek Rzeczpospolitej. Laureatów wybrano po szczegółowej analizie ekonomicznej sytuacji firm, we współpracy ze współorganizatorem Rankingu – Wywiadownią Gospodarczą BISNODE. Nagroda przyznana jest za 25 lat nieprzerwanej działalności oraz dodatni wynik finansowy w całej końcowej dekadzie pierwszego ćwierćwiecza III RP.

Otrzymane, nie pierwsze w działalności firmy, nagrody są ważnymi wyróżnieniami, potwierdzającymi wysoką jakość produktów ARBET, a także uznanie rynku dla działań Fabryki i wreszcie jej mocnej pozycji.

Nagrody te są doskonałą rekomendacją dla klientów: firm budowlanych i inwestorów, decydujących się na wybór produktów FS ARBET.

Arbet | Prawdziwy styropian