Audyt wewnętrzny, ISO 9001

4 stycznia 2018

Audyt wewnętrzny, ISO 9001 – czyli jak Fabryka dba o jakość. Fabryka Styropianu ARBET Sp. J. od 2004 roku posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Jako jedna z nielicznych firm poddała się w ubiegłym roku certyfikacji na nową wersję normy: ISO 9001:2015. Norma ta opiera się na trzech koncepcjach: wzmocnionym, […]

Audyt wewnętrzny, ISO 9001 – czyli jak Fabryka dba o jakość.

Fabryka Styropianu ARBET Sp. J. od 2004 roku posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Jako jedna z nielicznych firm poddała się w ubiegłym roku certyfikacji na nową wersję normy: ISO 9001:2015. Norma ta opiera się na trzech koncepcjach: wzmocnionym, w stosunku do poprzednich wersji, „podejściu procesowym”, cyklu PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj) i „podejściu opartym na ryzyku”.

Audyt w zakładach produkcyjnych.

W celu utrzymania i ciągłego rozwoju wdrożonego systemu niezbędne są tzw. audyty wewnętrzne. W FS ARBET przeszkoleni do tego celu audytorzy wiodący przeprowadzają regularne audyty we wszystkich oddziałach produkcyjnych. Audyty odbywają się zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami rocznymi. W czasie audytów sprawdzana jest prawidłowość funkcjonowania systemu, w tym zgodność postępowania z określonymi procedurami, w ramach poszczególnych procesów.

Audyt zewnętrzny – dbałość o obiektywne sprawdzenie jakości.

Całoroczna praca oceniana jest podczas audytu zewnętrznego, przeprowadzanego przez jednostkę certyfikującą. Obecnie (od 2008 roku) współpracujemy z Jednostką Certyfikacyjną SGS Polska Sp. z o. o.

Na poprzednim audycie zewnętrznym jako tzw. mocne strony, jednostka certyfikująca wskazała zaangażowanie pracowników do działania zespołowego przy wdrażaniu nowej normy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyk i szans w procesach. Wyróżniono również wysoką świadomość personelu w zakresie swojego wkładu w skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.

Więcej o polityce jakości, metodach kontroli, certyfikatach, a także nagrodach branżowych, potwierdzających jakość produktów Fabryki Styropianu ARBET przeczytać można TUTAJ.

Arbet | Prawdziwy styropian