IV Międzynarodowa Konferencja ETICS

17 maja 2017

Przedstawiciele FS ARBET jak co roku uczestniczyli w naradach branży dociepleń.

IV Międzynarodowa Konferencja ETICS odbyła 11-12 maja 2017 roku w Ożarowie Mazowieckim. Zgromadziła 155 uczestników związanych nie tylko z polską branżą ociepleń i chemii budowlanej. Organizatorem dorocznego wydarzenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowa reprezentacja producentów systemów ETICS i ich komponentów. W roku jubileuszu 60-lecia technologii ociepleń środowiskowy dialog koncentrował się wokół odpowiedzi na rosnące wymogi stawiane budownictwu oraz dróg dalszego rozwoju branży, jednej z najsilniejszych w Europie.

Od 1957 roku zaszły głębokie zmiany zarówno w stylu życia, jak i sposobie myślenia konsumentów. Na rynku pojawiło się wiele nowych materiałów a te istniejące od dawna ustawicznie ulepszano. Wyraźny postęp nastąpił także w samej technologii produkcji. Rozwój ETICS w dużej mierze jest wynikiem naturalnego dążenia człowieka do poprawy warunków życia. Tendencja ta sama w sobie nie wystarczyłaby by do nadawania rozpędu całej branży. Satysfakcja poszczególnych osób koreluje w dzisiejszych czasach z potrzebami globalnymi a co za tym idzie nasza gałąź przemysłu podlega konsekwentnie zmieniającym się wymaganiom prawnym. Te z kolei w dużej mierze stanowią odpowiedzi na współczesne problemy społeczne i środowiskowe.

Wymagania stawiane dziś budownictwu, w tym systemom ETICS, koncentrują się więc na niskoemisyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym. Niemożliwym jest ich spełnienie bez uwzględnienia pokaźnej liczby wymagań choćby z zakresu zrównoważonego rozwoju. Czwarta już konferencja ETICS szczególną uwagę poświęciła zmianom wymagań prawnych jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim jak i na rynku unijnym.

W konferencji jak zwykle wzięli udział przedstawiciele ARBETu. ARBET od wielu już lat jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, skupiającego dziś 29 firm z branży.

Zdjęcia SSO.

Arbet | Prawdziwy styropian