Innowacje w fabryce ARBETu w Jaśle

27 maja 2020

Innowacje w fabryce ARBETu w Jaśle to nowy rozdział w prawie 30-letniej historii ARBETu. Nowa fabryka – nowe produkty. To również nowe technologie, oszczędności energetyczne i świadome podejście do ochrony środowiska. 1 czerwca 2020 ARBET oficjalnie uruchamia zupełnie nowy zakład produkcyjny w Jaśle.

Innowacje w fabryce ARBETu w Jaśle to nowy rozdział w prawie 30-letniej historii ARBETu. Nowa fabryka – nowe produkty. To również nowe technologie, oszczędności energetyczne i świadome podejście do ochrony środowiska. 1 czerwca 2020 ARBET oficjalnie uruchamia zupełnie nowy zakład produkcyjny w Jaśle.

Innowacje w fabryce ARBETu w Jaśle

Uruchomienie zupełnie nowej, pełnej innowacji fabryki w Jaśle to ważne wydarzenie w niemalże 30-letniej działalności FS ARBET. Nowy budynek, nowe maszyny i co najważniejsze – nowe technologie, pozwalające na produkcję innowacyjnych produktów, oszczędność wody i energii oraz odpowiedzialne podejście do środowiska.

Modernizacje, które zostają wdrożone w nowym zakładzie, oparte zostały na wieloletnim doświadczeniu specjalistów z Fabryki. Wiedza teoretyczna połączona z praktyką pozwoliły na zaproponowanie zupełnie nowych rozwiązań technologicznych, lepszych produktów i większą dbałość o środowisko.

Co to oznacza dla klientów?

Nowe produkty pozwolą na stosowanie ułatwień i oszczędności przy aplikacji. Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy. Fabryka będzie pracować w nowych, oszczędnych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska technologiach.

Więcej o produktach ARBETu

Od 1 czerwca 2020 w Fabryce ARBETu w Jaśle wdrażamy znacznie ulepszony proces produkcji, dzięki któremu wprowadzamy nowe, lepsze produkty:

  • innowacyjne w skali kraju płyty styropianowe o polepszonych właściwościach użytkowych w zakresie: nasiąkliwości płyt, wytrzymałości na ścinanie i moduł sprężystości poprzecznej płyt, zwiększonej jednorodności, zmniejszonym rozrzucie gęstości, stabilności współczynnika przewodzenia ciepła. Wdrożenie innowacyjnej technologii pozwoli zaoferować pierwszy na polskim rynku produkt spełniający wymogi norm ETAG 004, EN 12090, EN 13163;
  • innowacyjne w skali europejskiej płyty styropianowe o zwiększonej powierzchni klejącej, co ułatwi proces aplikacji i pozwala na zmniejszenie zużycia kleju na budowie lub przy użyciu tej samej ilości kleju na uzyskanie warstwy klejącej o większej przyczepności na ścinanie.

Ponadto odzyskujemy więcej odpadów oraz oszczędzamy materiał. Oznacza to, że docelowo będziemy odbierać odpady od naszych klientów. Co więcej – podnosimy efektywność energetyczną procesu produkcji: odzyskujemy i wykorzystujemy w procesie produkcji energię odpadową. Tym samym działamy na rzecz czystego powietrza i przyjaznej atmosfery. Wykorzystujemy wodę opadową w procesie produkcji. To z kolei sprawia, że ARBET aktywnie przeciwdziała suszy i degradacji środowiska.

Bieżąca relacja z prac przed otwarciem oraz później z uruchomienia produkcji na profilu Fabryki na FB. Kontakt do Fabryki TUTAJ.

Projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych na rynku europejskim płyt styropianowych do ociepleń” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Arbet | Prawdziwy styropian