INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

12 sierpnia 2019

Linia technologiczna wraz z m.in. kotłownią, sprężarkownią i systemem odzysku ciepła Wynik postępowania

Linia technologiczna wraz z m.in. kotłownią, sprężarkownią i systemem odzysku ciepła

Wynik postępowania

Arbet | Prawdziwy styropian