ARBET społecznie

6 czerwca 2017

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo zbliża się do społeczności lokalnych.

FS ARBET postrzega swoją misję nie tylko poprzez działalność produkcyjną i na rzecz budowania świadomości ekologicznej. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, pomocowymi, również podmiotami komercyjnymi i branżowymi, które same sobie stawiają cele społeczne, to jedno z ważnych zadań firmy. ARBET od lat nawiązuje współpracę w takim zakresie. Fabryka wspiera konsekwentnie ośrodek w Wandzinie. Z życzliwością też przygląda się poczynaniom innych podmiotów.

Podlaska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała dla najmłodszych festyn z okazji Dnia Dziecka w majątku Howieny w Pomigaczach. Arbet był jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Firma przygotowała lubianą przez dzieci atrakcję – malowanie na styropianie. Ponad 60 maluchów z mozołem pracowało nad rysunkami. Każde dziecko otrzymało nagrodę za podjęte wyzwanie.

W ostatnim czasie też oddział Przodkowo, dzięki inicjatywie kierownika, Pawła Różyckiego, wsparł Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”.

Pracownicy również prywatnie angażują sie w przedsięwzięcia charytatywne, np. zawody sportowe, których celem jest zebranie środków na rzecz osób potrzebujących, zbiórki itp.

Arbet | Prawdziwy styropian